Galleri Falkenbergs Konstskola
Revet, 2022.Träskiva, fårull, hundull, hästtagel, människohår, fogskum, plastemballage, hönsnät, gullfiberisolering, smältlim, garn, polymerlera, elkabel, koppartråd, 190 x 77 cm.
1/4

Sarah Élwsköld

Jag har valt att arbeta på ett sätt som handlar om att följa spår. Det innebär att jag kan ha en grundidé eller vara inspirerad av någon annan konstnär, ett material eller en teknik. Jag brukar samla på olika saker som jag stöter på, allt från rostiga spikar och muttrar till träbitar och kranium, med mera. Jag experimenterar mycket och letar efter alternativa sätt att använda dessa material på, ju mer avvikande från sitt ursprungliga syfte desto bättre.

I dessa spår kan man också följa mitt engagemang för kvinnors rättigheter och situation i samhället. Känslorna kring kvinnokroppens varande och icke varande; ilskan, traumat, frustrationen. När jag hittade en glasburk som smält i elden av en majbrasa och antagit formen av en vagina, gjorde jag gips- och leravtryck av den för att använda som material i en serie verk. Jag återkommer ofta till tekniker som historiskt förknippas med kvinnorollen, såsom broderi och sömnad. Ibland använder jag dem som utgångspunkt för att låta mitt kvinnliga urväsens bångstyrighet och kaos sippra igenom och gestalta sig självt som till exempel i verket Revet.

Andra ämnen som tar plats i mitt konstnärskap är vetenskap, teknik och sådant som finns bortom vårt medvetande. Min ateljé har blivit ett sorts laboratorium för gestaltande där det materiella möter fantasin, samtidigt som jag får draghjälp av sakfrågor som intresserar mig.


Hemsida: www.s-art.se
E-post: sarah.elwskold@gmail.com