Galleri Falkenbergs Konstskola
Baby, I love your way, 2022, dokumentation av installation med skulpturer och ljud, 01.22 min
1/4

Kristofer Öfverberg

Någon sa att ”The tools are looking for a solution” och i det citatet känner jag mig hemma. I min konstnärliga process tillhandahåller jag verktyg genom vilka olika typer av material får uttrycka sig och förändras utifrån sina egna förutsättningar. Processen är central. Den består av ett pågående samtal med det jag har framför mig, och ett sökande efter den ingång som leder mig till ett nytt seende. Det får mig att fortsätta, det tar mig längre.

Slumpen är ett av de verktyg jag använder mig av. Den tillför en ny och oväntad energi till min konst, om än i kontrollerad form. I ”Baby, I love your way” har planlöst samlade ting genererat skepnader och karaktärer. I arbetet med ”Jorge and Nate” har jag filmat genom en roterande prisma, som likt en algoritm eller bildgenerator förändrar bilderna och alstrar ny energi. Även när musik inkorporeras i mitt arbete använder jag gärna slumpen som medskapare, genom att t ex låta slingor i olika längd loopas parallellt så att den kompositionella sammansättningen hela tiden förändras.

Ofta strävar jag efter att göra konst som väcker en direkt och omedelbar känsla. I stället för att tanken styr händelseförloppet, styr händelseförloppet tanken. Slutresultatet hamnar ofta på en helt annan plats än vad jag initialt hade trott, i och med denna ständigt föränderliga process.

E-post: info@kristo.se
Telefon: 0709 51 69 51