Galleri Falkenbergs Konstskola

Emma Forsberg

Sedan barnsben har det varit nära till hands för mig att använda olika kreativa uttryckssätt. Under min tid på Falkenbergs konstskola har jag funnit trygghet i det icke-föreställande och abstrakta måleriets öppenhet som tillåter intuition och nyfikenhet att styra utgången. Jag drivs av ett stort intresse för komposition och hur färger samspelar med varandra och det abstrakta måleriet ger mig möjlighet att obehindrat utforska det intresset.

E-post: emzzen@live.se