Galleri Falkenbergs Konstskola
Acceptance is bliss (film)
1/4

Mia Borstrand

Jag intresserar mig för människan och relationen mellan kroppslig rörelse och konst möten mellan kroppen och dess omgivning, kroppen och jaget; Ddualitet och relationsdynamik i funktionell och dysfunktionell symbios. Jag har en bakgrund inom dans och musik vilket tydligt tar form i mina skapandeprocesser. Rytmen, ritualen, grundandet i kroppen är tydliga utgångspunkter och mina verk grundar sig i ett undersökande av personliga erfarenheter och upplevelser. Jag strävar efter att mina verk ska bli en dialog med betraktaren, dels genom visuella frågeställningar men även att involvera interaktiva element och aktivera fler sinnen.

Detta år på skolan har varit guld värt. Jag har givits redskap att upptäcka mig själv på ett konstnärligt och personligt plan och har känt en stor uppmuntran till att gå utanför min comfort zone. Gränser mellan vad som är fult-fint, bra-dåligt har suddats ut. Jag ser världen med nya ögon.

Email: mia_borstrand@hotmail.com
Instagram: emaei_design
Telefon: 072-287 68 06