Galleri Falkenbergs Konstskola
A leaf, ink, shadow, and a hand, 2020 (Fotografi)
4/4

Maria Musakka

Jag har alltid trivts väldigt bra med att måla och rita föreställande, från min fantasi eller bara abstrakt, och det var den infallsvinkeln jag hade med mig när jag började här på Falkenbergs konstskola för två läsår sedan. Idag, i andra änden av den här resan står jag och ser hur mycket min konstnärliga kärna har expanderat och utmanat mina fyra trygga väggar och vad jag trodde var mitt sätt att skapa. Bland annat så har fotokonst och bildredigering blivit två nya verktyg som hittat sina egna platser i min verktygslåda, och jag har insett mer och mer att oavsett vilket uttryckssätt eller medium jag arbetar med så är det det konceptuella – det som ligger bakom konsten jag skapar – som kittlar mig, och det hänger starkt ihop med görandets process eftersom jag sällan vet vad det är jag kommer skapa eller hur det kommer bli. En sak leder mig vidare till en annan som en vacker dialog där jag lär mig som mest om jag är den som försöker lyssna på vad som vill bli berättat, snarare än den som berättar. Här hittar jag min magi.

E-post: mia.musakka@outlook.com
Instagram: @michmuart
Hemsida: mariamusakka.se