Galleri Falkenbergs Konstskola

Rebecca Eriksson

Ett av mina stora intressen är människan och kroppen. Hud, struktur, muskler och gester. Jag fascineras av kroppen som organism, men också som förmedlare av uttryck och känslor. 

I arbetet med teckningarna har jag fokuserat på just kroppen, framförallt veck, struktur och hålrum. När jag ser ett foto av en kropp så dyker det lätt upp förutfattade värderingar kring storlek och form. När jag däremot ser på fotot för att teckna av det, med ögon som vill undersöka, förstå och återskapa, så försvinner alla värderingar. Kroppen blir bara form och struktur som vill bli förstådd. I tecknandet är jag fri från alla dömande tankar om min egen och andras kroppar. Jag får vila i arbetet. 

 

mejl: rebecca.loberget@gmail.com

instagram: rebecca.art.music