Galleri Falkenbergs Konstskola

Theres K Agdler

Jag arbetar konceptorienterat med teman som knyter an till aktuella händelser. Min drivkraft är nyfikenhet – i möten, på material och platser. Jag vill ställa frågor och visa ilska, ibland med hjälp av humor, men jag har också en mer stillsam sida i mitt skapande, där jag likt en forskare undersöker frågor om tillhörighet och främlingskap. Jag gestaltar ofta en idé i olika, ibland kontrasterande former och material som till exempel digitala/fysiska objekt eller mjuka/hårda material. Jag är intresserad av att arbeta platsspecifikt med installationer, video och performance.

Theres K Agdler
Hårdvallsvägen 35
832 53 Frösön

070-603 49 19
theres@frososkrivarforum.se
www.frososkrivarforum.se