Galleri Falkenbergs Konstskola

Berit Emstrand

Jag målar vanligen akvareller på beställning. Motiven är främst fåglar såsom ugglor och tranor men även vilda svenska däggdjur som rävar, rådjur och älgar, samt landskaps- och porträttmåleri. Under det här året har jag dock frigjort mig ifrån det föreställande och börjat måla abstrakt.

Vi rör oss i en värld som består av de fyra elementen: jord, luft, vatten och eld. Vart och ett av dem har en berättelse med kopplingar till människan. Jag intresserar mig för deras färger, strukturer, former och abstrakta uttryck och vill utveckla mitt bildskapande och arbete kring deras fragment och spår, som kan ses som öppningar till en tolkning av det arv och den miljö som präglar våra liv. Den utställning som jag visar här i mitt fiktiva galleri kallar jag för ”Still Alive”. Den förmedlar vikten av en förändring av mänsklighetens sätt att använda naturens resurser – och betonar att elementen finns för vår överlevnads skull.

Bilderna i den här serien är målade på bibelpapper som kan sägas symbolisera människans, naturens och elementens skörhet och sårbarhet. Jag har målat fält på pappersarken vikt ihop dem och låtit målningarna torka över dagen. Resultatet är ett slags experimentella bilder där naturens organiska form framträder.

◊ Berit är bosatt i Mörlunda

Tel: 070-2242145
E-post: emstrand@telia.com

Berit Emstrands fiktiva utställning 'Still alive' (PDF)