Galleri Falkenbergs Konstskola

Välkomna till 2019 års vårutställning!

Falkenbergs Konstskola har två ettåriga konstnärliga grundutbildningar, KG I och ett påbyggnadsår, KG II. Konstskapandet och samtalet om konst utgör kärnan i undervisningen.
Utbildningen och det mesta av kommunikationen mellan lärare och de studerande sker via en egenutvecklad internetbaserad lärplattform. De studerande kommer från hela landet och är inte bundna av att arbeta på en bestämd fysisk plats. De befinner sig i olika faser i livet och i sin konstnärliga utveckling men har gemensamt tron på konstens potential och betydelse.

De verk som visas på utställningen speglar inte bara skolans styrka när det gäller att utrusta studenterna med grundläggande konstkunskaper, utan visar också på respekten för de blivande konstnärernas vilja att fortsätta med sin påbörjade konstnärliga resa, testa nya vägar och söka sig till otrampad terräng, ut i det okända.
Vi som har jobbat med utställningen är: Charlotte Enström, Jonas Ellborg, Dorinel Marc och Jon Brunberg i samarbete med alla studerande i KGI och KGII.

Välkomna till 2019 års vårutställning!

Om Falkenbergs konstskola

Falkenbergs konstskola startade 1984 och är en fristående konst och kulturutbildning med statligt stöd.

Den internetbaserade konstutbildningen startade 2000 i experimentell form och finansierades de första åren till stor del genom ideellt lärararbete. Från och med hösten 2003 är utbildningen statsbidragsberättigad och eleverna medges rätt till studiemedel.

Undervisningen är individuellt anpassad. De studerandes ateljéarbete och samtalen i de individuella virtuella ateljéerna är utbildningens grund där både elever och lärare har möjlighet att ta del av alla bilder som visas och de samtal som förs i skolans olika forum.

Skolformen är med sin öppna, transparenta karaktär unik och bidrar till en större överblick samt fördjupning och förståelse av de olika elementen i undervisningen. Fokus i undervisningen ligger på den konstnärliga arbetsprocessen samt grundläggande kunskaper i färg och form.

Utbildningen är i första hand förberedande för högre studier inom det konstnärliga området, t ex konst- och designhögskola, arkitektutbildning, bildlärarutbildning m m. Utbildningen kan också vara en fortbildning för redan verksamma eller ge en konstnärlig kompetens som kan vara användbar inom de flesta yrkesområden.

Läs mer på: www.falkenbergskonstskola.se