Galleri Falkenbergs Konstskola
Rebirth, video, 59 sek
1/4

Mia Borstrand

I mitt konstnärskap undersöker jag kroppslighet i relation till plats, process och material. Min tidigare erfarenhet av dans och smärta i nerver står som två motpoler och erbjuder verktyg och ingångar till mitt skapande. Dessa har givit mig nya perspektiv till kroppens funktion och prestation. Att leva i en kropp som vill något annat än vad tanken vill, att vara i ett trasigt men likaså fritt och icke-konformistiskt tillstånd. Ödmjukt observerar jag denna mänskliga trasighet, i allmänheten och på ett personligt plan. I videon Rebirth efterkonstruerar jag ett minne av en soloimprovisation som upplevdes som min första och sista dans i livet och som inte kan beskrivas på ett annat sätt än att jag dog och föddes. De fyra små sekvenserna jag minns står till grund för verket parallellt med Scott Balcom gåendes på lina.

I ateljén arbetar jag ofta med intima kroppsliga och skulpturala experiment, en visuell och sensorisk dialog där kroppen får bli något annat än kropp. På senare tid har staden blivit mitt utrymme för att expandera utforskandet av interaktiva installationer och interventioner. Genom dem bjuds allmänheten i Malmö in att bli del av verken. Verken har fått gå upp i storlek och möta sin valda miljö. I Utan titel (brytare) har jag inspirerats av en strömbrytare och konstruerat en mångfaldigt förstorad variant. Betraktarens invanda, vardagliga relation till objektet förskjuts inte bara genom skalan, utan också genom att hen bjuds in att lägga sig på objektet och slå av och på knappen med hela sin kropp.


E-post: mia_borstrand@hotmail.com
Instagram: @miaborstrand
Telefon: 0722 876806