Galleri Falkenbergs Konstskola

Pernilla Fagerlönn

Jag vill berätta om platsen som jag lever på. Malmberget och byarna runt omkring i kommunen, som snart inte finns längre på grund av gruvans utbredning. Och Gällivare, grannsamhället, som ska göra plats för alla evakuerade malmbergsbor och helst ytterligare 3000 invånare som ska förse kommunen och industrin med den arbetskraft som behövs. Vilka är konsekvenserna för oss som lever här? Hur bevarar vi de platser och de minnen som hör till det som inte finns längre? I mitt konstnärliga arbete utgår jag inte bara från mina egna berättelser, utan vill gärna fånga upp de upplevelser vi har gemensamt.

I projektet Keskijärvi I-IV har jag använt mig av en spegel för att reflektera kring relationen till en plats som förändras och till och med riskerar att försvinna. Alla bilderna är tagna under hösten på tomten kring min stuga i Keskijärvi, en by 1,5 mil från Aitikgruvan, där tystnaden allt oftare bryts av truckarnas mullrande och vibrationerna från sprängningarna. Frågan är egentligen inte om platsens förändringar kommer få mig att vilja lämna den, utan när. Hur ser jag på platsen fram tills att den dagen kommer? Och hur ska den fortsätta finnas med mig efter det?

 

E-post: pernilla_fager@hotmail.com
Instagram: @med.all.kraft

Foto: Sofie Lantto och Ávki AB (beskuren).