Galleri Falkenbergs Konstskola

Jason Andersson

Under detta år har jag fått gå djupare in i min kreativa kärna för att fånga det ordlösa, då orden inte räcker till det som vi inte riktigt kan se eller nå. I min skapade värld får det yttre stå för något inre, en tankevärld, en upplevelse eller en känsla. I den får byggnader bli karaktärer, bli till bärare av mänskliga kvalitéer.

Jag använder mig av upplevelsen av avstånd i form av både perspektiv och väder, för att beskriva den närhet som kan finnas mellan människor men också det stora avstånd vi kan känna till exempel när någon närstående stänger oss ute.

E-post: jason@jasonandersson.se
Instagram: @jason.andersson.creative