Galleri Falkenbergs Konstskola
Utan titel (Äggvita och väggfärg på papper)
1/4

Rebecka Forsén

Efter att ha studerat konsthistoria, inredningsdesign och arbetat på arkitektkontor i Stockholm hittade jag en passion för textilkonst. Jag slutförde mina studier i experimentell konst med fokus på textil, kreativ produktion och konceptkonst medan jag ställde ut mina metallmålningar både nationellt och internationellt.

För mig handlar konst om kontakt. Genom att arbeta med konst fyller vi våra liv genom att skapa något från ingenting. Jag är passionerat nyfiken på vad som ligger bakom detta ”ingenting”,och psykologin i det kreativa skapandets ursprung och detta är något jag utforskar i kontakten med mig själv och andra.

Mitt arbete handlar mycket om att hitta sätt att framhäva strukturer och rörelser i målningar på metallplåtar. Jag arbetar snabbt och intuitivt för att fånga en känsla snarare än ett förbestämt motiv. Processen kännetecknas av spontana rörelser och intuitiva skapelser i kombination med abstrakta graffiti-influenser och arbete med kontraster. Mjukt och hårt. Snabbt och långsamt. Lugn och aggressivitet. Det är kontakten och kontrasterna som skapar kreativitet, nyfikenhet och det som gör livet intressant. Hur vi väljer att skapa (eller inte skapa) kontakt resulterar i slutändan i hur vi skapar vår verklighet och därmed leva våra liv.

E-post: info@rebeckaforsen.com
Instagram: @rebeckaforsen