Galleri Falkenbergs Konstskola

Grupputställning KGI 3D

Här visar vi i år för första gången en grupputställning med de studerande i KGI som är gjord i galleri-plattformen Kunstmatrix. Utställningen är utformad av William C Woxlin i KGI och innehåller verk av alla eleverna i klassen. Så här skriver William om sitt urval:

”Till denna grupputställning har jag utgått ifrån mitt intresse för undergångstematik och undersökt möjligheter till att binda samman och tolka våra verk genom ett enhetligt sammanhang. I utställningen har min ambition varit att ta fram verk som belyser näraliggande ämnen som sorg, mörker, ensamhet och kaos för att se hur dessa relaterar till varandra. Alla elever från KG1 är representerade med ett verk vardera.”