Galleri Falkenbergs Konstskola
Vandring (Fotografi, dokumentation av installation)
1/5

Helle Lotz

Vi översköljs dagligen av information. Som ständigt uppkopplade har vi kunskap om det mesta. Ändå förekommer grava missförhållanden i världen. Men trots att många är välinformerade så agerar bara ett fåtal. Jag tror att kunskap behöver beröra och bli till insikt för att kunna omsättas i handling. Kan konsten ha en sådan roll?

Tillvaron idag är komplex. Till synes oskyldiga vanor får konsekvenser långt bortom vår horisont. Världen är sammanvävd. Alla handlingar påverkar. Men vilket ansvar känner jag för konsekvenserna av mina handlingar om de ligger bortom mitt synfält? Hur långt sträcker sig egentligen min solidaritet? Vad är jag beredd att avstå? Och för vem?

I konsten söker jag svar på de frågor som snurrar inombords och skaver. Dissonans är ett tydligt tecken på att något är angeläget. Genom min konst vill jag väcka empati och engagemang för samtidens sociala frågor och inspirera till förändring. Genom att fotografera, reflektera och kommunicera bearbetar jag det inre gnisslet för att få ökad förståelse för omvärlden och kraft att agera.

◊ Helle Lotz är bosatt i Söderköping. Hon har läst konstvetenskap vid Umeå universitet och gått konstlinjen på Lunnevads folkhögskola. De senaste åren har hennes konst fått ett tydligare samhällsfokus.

 

 

E-post: hellelotz@septago.com
Hemsida: hellelotz.se
Instagram: hellelotz