Galleri Falkenbergs Konstskola

Matilda Blomquist

Min relation till min kropp var dålig redan som liten. Den skulle prestera, vara tilltalande, uppnå alla krav. Jag skulle alltid framstå som bra inför alla andra. Relationen till min kropp och till andra människor gjorde att jag kände att jag behövde ifrågasätta och problematisera normer och beteenden.

Med utgångspunkt från mina personliga upplevelser och känslor vill jag arbeta fram ett rum som skapar plats för berättelser och kommentarer om vår samtid. Under min tid på Falkenbergs Konstskola har jag fått möjlighet att utvecklas med min konst och arbeta vidare med olika uttryck. Med lärarnas och mina klasskamraters hjälp har min tid på skolan blivit mycket givande och lärorik.

Jag arbetar med många olika uttryck inom bildkonst, film och textbaserade framställningar. Jag har en bakgrund som skådespelare och har studerat på Teaterprogrammet på VBU (Västerbergslagens Utbildningsförbund) i Ludvika. Det är en erfarenhet som som jag ibland använder mig av i mina verk, till exempel i de filmer jag arbetat med på Falkenbergs Konstskola. Jag deltog i Solna Konstfilmsfestival 2019 med ett verk som jag producerat på skolan. Tidigare har jag varit del av ett flertal konstnärliga projekt, bland annat ett internationellt demokrati- och teaterutbyte med Georgien och skådespelat i konstfilm för Statens Konstråd.

◊ Matilda Blomquist är född 1998 i Norrköping, uppväxt i Ludvika och bosatt i Borlänge ◊ Portfolio i PDF-format för nedladdning

E-post: blamquist@gmail.com
Instagram: @blamquist
Youtube: Matilda Blomquist
Facebook: Matilda Blomquist
Hemsida: matildablomquist.se