Galleri Falkenbergs Konstskola
Dödstädat
1/4

Michel Andersson

Vi lever i motsättningar

- men vågar inte känna hur det känns.

Känslorna tynade bort, mer och mer. Efterhand blev de allt färre. Tystare. Likt takten från den gamla klockan, där pekarna släpade sig fram på en urtavla fylld av ohanterliga känslor. Som om döden själv väntade på att få släcka ljuset. Jag lät mig plågas. Inlåst. Ensam inuti. Jag tvingade mig själv att vara tyst. Jag var död.

- tills jag fann mig själv i konsten.

Mitt namn är Michel och jag är 35 år. Jag började först sent i livet att arbeta med konst, ändå har den liksom alltid funnits där. För mig blev det ett sätt att hantera alla de intryck och känslor jag annars inte visste vad jag skulle göra med. Ett sätt att hantera erfarenheterna från livet. Det som pockar i ögonblicket. Det som vill och måste uttryckas. Leken.

Under mina studier på Falkenbergs Konstskola har jag på senare tid huvudsakligen fastnat för att uttrycka mig både i rörlig bild och ljud. Tillsammans bildar de en dynamik jag inte fullt ut kan förklara. Jag vet bara att det stämmer. Det stämmer med verkligheten utanför. Och det stämmer med vad jag hör och ser inom mig.

◊ Michel Andersson är bosatt i Gränna och har en ateljé på Halskagården. Han har tidigare arbetat med smide och är utbildad svetsare.

 

 

E-post: micheandersson84@gmail.com
Facebook: Art by M