Galleri Falkenbergs Konstskola

OM FALKENBERGS KONSTSKOLA - distansutbildning

Falkenbergs konstskola startade 1984 och är en fristående konst och kulturutbildning med statligt stöd.

Den internetbaserade konstutbildningen startade 2000 i experimentell form och finansierades de första åren till stor del genom ideellt lärararbete. Från och med hösten 2003 är utbildningen statsbidragsberättigad och eleverna medges rätt till studiemedel.

Undervisningen är individuellt anpassad. De studerandes ateljéarbete och samtalen i de individuella virtuella ateljéerna är utbildningens grund där både elever och lärare har möjlighet att ta del av alla bilder som visas och de samtal som förs i skolans olika forum.

Skolformen är med sin öppna, transparenta karaktär unik och bidrar till en större överblick samt fördjupning och förståelse av de olika elementen i undervisningen. Fokus i undervisningen ligger på den konstnärliga arbetsprocessen samt grundläggande kunskaper i färg och form.

Utbildningen är i första hand förberedande för högre studier inom det konstnärliga området, t ex konst- och designhögskola, arkitektutbildning, bildlärarutbildning m m. Utbildningen kan också vara en fortbildning för redan verksamma eller ge en konstnärlig kompetens som kan vara användbar inom de flesta yrkesområden.

Läs mer på: www.falkenbergskonstskola.se